close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
پاسخ تمرین های موجود در درس سوم دین و زندگی دوم دبیرستان
نوشته شده توسط احسان افتخاری زاده در تاریخ یکشنبه 7 فروردين 1390

نامگذاری  صفحه36مورد1

کرامت انسانی زمر 17،18

نامگذاری صفحه36مورد2

عقل3انسان

نامگذاری صفحه37مورد1

اختیار و انتخاب روم30

نامگذار ی صفحه37 مورد 2

فطرتشمس7و8

نامگذاری صفحه37مورد3

وجدان اخلاقی عنکبوت 69وجدان اخلاقی

نامگذاری صفحه38مورد 1

هدایت انبیاو پیشوایان دینیوسف53

نامگذاری صفحه38مورد2

نفس اماره بقره168و169

نامگذاری صفحه40

شیطان

اندیشه و تحقیق صفحه40و41

1-  ارزش های وجودی انسان که او را بر سایر موجودات بر تری می دهد کدامند؟

کرامت انسانی.عقل.اختیار و انتخاب.فطرت.گرایش به خوبی ها و زیبایی ها.وجدان اخلاقی.هدایت انبیا و پیشوایان دین.

2. در آیات 54و55سوره قمر تامل کنید و ببینید چه جایگاهی برای انسان پاک و پرهیزگار پیش بینی شده است

معنی آیات:54((براستی پارسایان در کنار باغ ها و نهر هایند.))55((در جایگاه صدق نزد فرمانروای توانا

3-آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ی ما در تصمیم گیری ها می شود؟

در صورتی که انسان از ارزش های وجودی خویش به نحو احسن استفاده کند و موانع موجود را از سر راه خویش بردارد خیر ولی اگر اسیر خواسته های  نفس اماره و فریب های شیطان شود اراده و اختیار در تصمیم گیری های او جایی نخواهند داشت و او فقط از هوای نفس پیروی می کند.

4-سرمایه های الهی در وجود ما را با موانع رشد مقایسه کنید و ببینید که کدام یک از سرمایه هادر مقابل کدام یک از موانع قرار دارند؟

سرمایه های الهی وجود ما در مقابل موانع رشد قرار دارند و در حقیقت انسان باید موانع را کنار بزند و ارزش های وجودی خود را تقویت کند تا به پیروزی دست یابد.

نفس اماره               نفس لوامه

شیطان                            گرایش به خوبی ها و نیکی ها.عقل .کرامت انسانی و...

 

ادامه مطلب . . .
امتیاز : | نظر شما :
تعداد بازدید : 5578
برچسب : پاخ تمرین های موجود در درس3 دین و زندگی دوم دبیرستان ,تمرین درس3دین و زندگی 2 ,تمرین درس3 دین و زندگی دوم دبیرستان ,
هر 30 ثانیه قالب ذخیره شود ؟ :
هر 30 ثانیه قالب ذخیره شود ؟ :